Trivsel

Regnestykket er ganske enkelt. I organisationer og teams hvor medarbejderne trives, og tilfredsheden er høj, er sygefraværet lavere, fagligheden højere, tallene på bundlinjen sorte og arbejdet udføres mere professionelt og effektivt. Ligeledes er tilfredsheden med nærmeste leder langt højere, og begejstring, positiv kommunikation og individuelt ansvar for fællesskabet er en naturlig del af dagligdagen.

Trives medarbejderne ikke, er de samme ting gældende – men desværre med modsat fortegn. Det er her du møder den mistænkelige mandags- og fredagssyge, passivitet og ligegyldighed. Det er her tomrummet fyldes med intriger og bagtaleri, når medarbejderne taler om hinanden i stedet for med hinanden. Og det er her, at tallene på bundlinjen har den forkerte farve. Dine medarbejdere forventer masser af fleksibilitet fra din side, men investerer ikke selv i arbejdspladsen. Og din dagligdag handler enten om at løse eller undgå konflikter medarbejderne imellem.

Men hvem har ansvaret for medarbejdernes trivsel? I det velfungerende team har hver enkelt medarbejder en dyb erkendelse af, at min trivsel er mit ansvar. I det modsatte team læner medarbejderne sig tilbage, imens de tænker, at nu må min leder snart sørge for, at jeg trives.

Inzpirators skræddersyede udviklingsforløb sætter medarbejderne i stand til at tage ansvar for både egen og fælles trivsel med positive og målbare resultater til følge.

Eksempel på udviklingsforløb Et optimalt udviklingsforløb varer seks-otte arbejdsdage fordelt over en periode på ca. seks måneder. Det er afgørende, at alle berørte medarbejdere deltager i processen, og der arbejdes således både med det samlede team som individuelt. Forløbet, der foregår i tæt dialog med dig som leder, vil typisk strække sig over tre faser:

1. Grundig forberedelse, hvor vi sætter os ind i forudsætninger, værdier og kultur

2. Stærkt styret udviklingsproces – både individuelt og i teamet – hvor Inzpirator motiverer og skaber vilje og lyst til forandring gennem hele processen

3. Solid opfølgning og forankring

Alle tre faser består af skræddersyede og relevante aktiviteter som f.eks.

– Individuel sparring af ledere – Individuel coaching af alle eller udvalgte medarbejdere – Teamundervisning – Teambuilding

Hvordan kan vi hjælpe dig?