Teambuilding & Events

Teambuilding er ofte brugt som underholdning eller events, når relationerne skal styrkes og medarbejderne have en sjov dag. Det er der sådan set ikke noget galt i, men hos Inzpirator mener vi, at teambuilding og events kan og skal benyttes med markant større udbytte for bundlinje og organisation. Derfor vil vi hellere kalde det intelligent teamtræning, hvor det sjove fastholdes, imens vi samtidig nedbryder silotænkningen ved f.eks. at træne videndeling, helhedsforståelse, problemløsning og værdiimplementering.

Vores succeskriterier er, at intelligent teamtræning giver deltagerne en god, stærk og fælles oplevelse af, at f.eks. helhedstænkning og videndeling kan betale sig. Deltagerne skal opleve, at det eksempelvis giver mening at videndele, samarbejde og kommunikere. Dagen skal ikke kun være sjov – den skal skabe motivation for at arbejde videre med udfordringerne i virksomheden og give konkrete værktøjer til udvikling og forbedringer.

Eksempler på teambuilding og events

Samarbejds- og synergimarkedet ”Samarbejds- og synergimarkedet” er et af Inzpirators mest populære og anvendte koncepter, fordi det rammer plet ved at udfordre de fleste organisationers svaghed: Silotænkning og suboptimering. Eventen kræver derfor helhedstænkning og videndeling, og giver helt automatisk oplevelsen af, at netop helhedstænkning og systematisk vidensdeling giver markant bedre resultater på bundlinjen for den samlede virksomhed. Læs mere om Samarbejds synegimarkedet

Optimeringstræning ”Optimeringstræning” er en mindre udgave af ”Samarbejds- og synergimarkedet” og træner i mindre ramme en organisations evne til at skabe læring og resultater gennem systematisk vidensdeling, feedback og evaluering. Læs mere om Optimeringstræning

Struktureret og effektiv opgaveløsning i teams ”Struktureret og effektiv opgaveløsning i teams” er et af Inzpirators mest efterspurgte koncepter. Over en enkelt udviklingsdag træner vi på en meget enkel og sjov måde et eller flere teams i at styrke den interne beslutnings- og handlekraft og dermed øge motivation, effektivitet og resultater markant. Læs mere om Struktureret og effektiv opgaveløsning i teams

Kend dine kolleger Kendskabet til dine kollegers styrker og udfordringer er forudsætningen for et velfungerende team, kendetegnet af respektfuld kommunikation og effektivt samarbejde. Baseret på forudgående person- og adfærdsprofiler giver kurset ”Kend dine kolleger” dig både konkrete værktøjer og forståelse for dine kolleger. Læs mere om Kend dine kolleger

Raceday ”Raceday” er først og fremmest en oplevelsesevent. Et set-up med mange udfordringer af forskellige sværhedsgrader, som ofte anvendes ved større firmaarrangementer som f.eks. kick-off til seminarer eller som belønningsarrangement for veludført arbejde og gode resultater i organisationen. Læs mere om Raceday

Hvordan kan vi hjælpe dig?