Kulturændring og værdiimplementering

Hvis du gennemgående og vedvarende oplever uhensigtsmæssig adfærd i din organisation, findes problemernes rod som regel i holdninger, værdier og en fastlåst virksomhedskultur. Adfærden kan f.eks. vise sig helt overordnet i form af manglende beslutningsevne, ingen ansvarsfølelse og passivitet – eller på det lavpraktiske plan med negativ tone, sladder, tvivlsomt sygefravær og manglende fleksibilitet i dagligdagen.

Som leder kan den negative adfærd let blive en blind plet, fordi man selv er blevet en integreret del af virksomhedskulturen. Med andre ord er adfærden blevet acceptabel, for det er jo bare sådan, vores kultur er.

Men virksomhedskultur er noget, vi selv skaber. Den er nemlig mængden af vores adfærd. Er adfærden f.eks., at der ikke tales pænt til hinanden eller tages ansvar, bliver kulturen derefter. Derfor kan enhver virksomhedskultur også ændres, og der kan skabes en positiv spiral. Inzpirator er specialiseret i at tilrettelægge professionelle udviklingsforløb, der skaber varige og positive ændringer. Vi tager udgangspunkt i den eksisterende kultur og definerer klare mål for, hvad der skal ændres, og hvad det vil kræve.

Samtidig arbejder vi indgående med værdiimplementering, for ofte er der opstået et misforhold mellem værdier og adfærd. Måske er værdierne, at vi er omsorgsfulde over for hinanden, udviser fleksibilitet og har fokus på borgerne – imens adfærden viser noget helt andet med sygefravær, spildtid, ligegyldighed og manglende engagement. Inzpirator sikrer, at værdierne ikke længere er tomme ord men en realitet, der sidder på rygraden af hver enkelt medarbejder.

Eksempel på udviklingsforløb Et optimalt udviklingsforløb varer seks-otte arbejdsdage fordelt over en periode på ca. seks måneder. Det er afgørende, at alle berørte medarbejdere deltager i processen, og der arbejdes således både med det samlede team som individuelt. Forløbet, der foregår i tæt dialog med dig som leder, vil typisk strække sig over tre faser:

1. Grundig forberedelse, hvor vi sætter os ind i forudsætninger, værdier og kultur

2. Stærkt styret udviklingsproces – både individuelt og i teamet – hvor Inzpirator motiverer og skaber vilje og lyst til forandring gennem hele processen

3. Solid opfølgning og forankring

Alle tre faser består af skræddersyede og relevante aktiviteter som f.eks.

– Individuel sparring af ledere

– Individuel coaching af alle eller udvalgte medarbejdere

– Teamundervisning

– Teambuilding

Hvordan kan vi hjælpe dig?