Konsulenter

Michael Jensen

Michael Jensen

Michael Jensen er uddannet psykoterapeut, proceskonsulent og professionel coach. Inden han i 2005 grundlagde Inzpirator, var Michael Jensen officer i forsvaret, hvor han opnåede en bred og meget praktisk ledelses- og undervisningserfaring. Som officer fungerede Michael i forskellige ledelsesfunktioner og på forskellige niveauer, underviste på Hærens Officersskole samt deltog på landsholdet i militær femkamp som aktiv udøver. I dag arbejder Michael med både ledertræning og teamudvikling, og fungerer desuden som proceskonsulent ved interne forløb i en række virksomheder.

Michaels tilgang til såvel ledelsestræning som teamudvikling og anden undervisning er meget praktisk. Hans fokus er at komme skridtet videre fra teorier, tanker og gode hensigter til praktisk handling i den virkelige verden. Kun derigennem kan der skabes resultater for os selv og andre.

Ole Nielsen

Ole Nielsen

Ole Nielsen har i mere end 25 år arbejdet med ledelse. Med fortid som leder i forsvaret, Dansk Supermarked & som personalechef i VELFAC har Ole en solid erfaring i og med udvikling af ledelse, organisationer og mennesker.

Med udgangspunkt i mennesker & organisationer, arbejder Ole målrettet med at udløse potentialet, & implementere nye & bedre interne processer & arbejdsgange.

Det er et must, at de ting der trænes og udvikles skal kunne fungere i den daglige arbejdsgang.

Arent Michael Jensen

Arent Michael Jensen

Arent Michael Jensen er specialiseret i kommunikation på alle niveauer – det være sig såvel på tværs som diagonalt, da det er her, hverdagens store udfordringer ofte ligger. Ifølge Arent er klar kommunikation nemlig vejen frem til positiv udvikling og forandring.Arents primære kompetencefelt er udvikling af mennesker i organisationer, hvor hans opgaver ligger i det praktiske felt, når organisationen, teamet eller den enkelte leder og medarbejder skal fungere optimalt. Motivation, coaching, forandringsledelse samt vision- og værdiforankring er blot enkelte eksempler på de professionelle værktøjer i Arent værktøjskasse.Selvom Arent gennem det meste af sin karriere har arbejdet med ledelse og beklædt ledende stillinger, har han en lidt utraditionel baggrund som skibsbygger med en følgende overbygning som maskintekniker.

Peter Møhring

Peter Møhring

Coach, associeret samarbejdspartner. Peter Møhring er uddannet journalist og cand. phil. i samfundsfag. Peter har i de seneste 12 år arbejdet med udvikling og forandringsprocesser. Først som chefredaktør for flere specialmagasiner og adm. direktør i en medievirksomhed. De seneste ni år har han arbejdet med udvikling af ledere, som coach og konsulent i forbindelse med strategiprocesser i større danske virksomheder. Peter er drevet af en passion for udvikling af mennesker, organisationer og processer, han elsker at kombinere sin innovative side med sin erfaring til at skabe ofte overraskende indsigter og forankre ny viden hos såvel enkeltpersoner som organisationer. Peter har en vigtig rolle, når vi arbejder med strategiske processer og sammenhænge i organisationer, så vores indsatser får den ønskede effekt bredt i organisationen.

Mikkel Schjøtz

Mikkel Schjøtz

Mikkel Schjøtz har en baggrund som officer i forsvaret og har her bl.a. gjort tjeneste ved jægerkorpset og deltaget på det militære landshold i femkamp. Mikkel har en bred praktisk erfaring med ledelse, undervisning og træning af organisationer, og formår på en fantastisk måde at inspirere mennesker og organisationer til udvikling. Mikkel er meget praktisk anlagt og god til at facilitere og designe øvelser til forskellige formål og udbytte. I øvelserne bliver der lagt vægt på at involvere krop, hjerne, følelser samt give en masse oplevelser, så læring bedre huskes. Mikkel uddannelses baggrund er, coach-uddannelse, proceskonsulent, stifinder samt forskellige sikkerhedskurser. Endvidere arbejder han som sikkerhedskoordinator på TV-produktioner og arrangerer større events og sports konkurrencer.

Troels Bøgh Nielsen

Troels Bøgh Nielsen

Troels Bøgh Nielsen brænder for læreprocesser og at se mennesker trives. Troels er uddannet Kaospilot og har siden dygtiggjort sig ift. processer og forståelsen heraf, samt i design af læreprocesser – såvel i teams som individuelt. Læringen opstår når der skabes mening hos den enkelte, koncepter formes og forstås, færdigheder tilegnes og forbedres, og anvendelsen af det tillærte føres ud i livet. I sin tilgang i arbejdet er Troels anerkendende og tillidsfuld, men også undrende, spørgende og udfordrende. Tidligere har Troels designet og afviklet processer for biblioteker, uddannelsesinstitutioner, NGO’er, mm.

Mette Holmgaard

Mette Holmgaard

Arbejdslyst er på dagsordenen når Mette Holmgaard arbejder med ledere og medarbejdere. Mettes faglige baggrund er forankret i en Kandidat i Læring og Forandringsprocesser. Derudover har hun i en lang årrække arbejdet med salg, pædagogik og kommunikation. Mette trækker på mere end 10 års erfaring som intern og ekstern konsulent. Hun bliver ofte brugt til ledersparring når ledere støder på udfordringer i deres lederrolle, så er hun den værdifulde sparringspartner der hjælper den enkelte leder med at agere hensigtsmæssigt, demonstrere handlekraft og udvise ansvarlighed. Mette arbejder praksisnært og er optaget af læring, hvilket også ses i hendes undervisning og processer. Hovedområder som Mette har flair for, er organisationsudvikling, implementering, forandringsprocesser, samarbejds udvikling og forretningsudvikling. Centralt for det konsulent arbejde som Mette laver, er at det skal skabe værdi for mennesker og organisationer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?