Author Archive

Mette Holmgaard

Arbejdslyst er på dagsordenen når Mette Holmgaard arbejder med ledere og medarbejdere. Mettes faglige baggrund er forankret i en Kandidat i Læring og Forandringsprocesser. Derudover har hun i en lang årrække arbejdet med salg, pædagogik og kommunikation. Mette trækker på mere end 10 års erfaring som intern og ekstern konsulent. Hun bliver ofte brugt til ledersparring når ledere støder på udfordringer i deres lederrolle, så er hun den værdifulde sparringspartner der hjælper den enkelte leder med at agere hensigtsmæssigt, demonstrere handlekraft og udvise ansvarlighed. Mette arbejder praksisnært og er optaget af læring, hvilket også ses i hendes undervisning og processer. Hovedområder som Mette har flair for, er organisationsudvikling, implementering, forandringsprocesser, samarbejds udvikling og forretningsudvikling. Centralt for det konsulent arbejde som Mette laver, er at det skal skabe værdi for mennesker og organisationer.

Vicky Schwartz-Jensen

Er uddannet coach hos EmpowerMind. Vicky brænder for at se mennesker udvikles og finde den rette vej til trivsel og velvære. Ærlighed og åben kommunikation er vejen frem.

Vicky har baggrund i detailhandlen med mere end 20 års erfaring i roller som kædekoordinator, salgsmanager, indkøber samt produktudvikler hos forskellige virksomheder i medicinalindustrien og hos COOP.

Vicky har altid interesseret sig for arbejdet med coaching, for herigennem at få frembragt de resultater dog mål den enkelte ønsker og forventer. At få udløst sit eget fulde potentiale, kan være svært i en hektisk hverdag, og det kan være af afgørende betydning med hjælp fra en coach.

Vicky fungerer som teamcoach på INZPIRATOR teamforløb og er personlig coach.

Ønsker du at gøre brug af Vicky ifm. personlig coaching, så kan hun kontaktes direkte på tlf. 42199910.

Randers kommune

Vil du anbefale INZPIRATOR til dine kolleger og hvorfor?

Jeg vil klart anbefale Inzpirator!

I har med stor sikkerhed og professionalisme stået ved roret under hele processen. I har med stor dygtighed koblet teori og praksis sammen, hvilket har betydet flere helt konkrete løsninger og forbedringer i vores hverdag. Alle i gruppen er i dag bevidste om deres egen rolle og hvor vigtig den er, hvis der skal skabes bedre trivsel.

Ditmer A/S

Alle var enige om, at Michael & Co. leverede et gennemarbejdet, effektfuldt og underholdende setup til træning af vores samarbejds kapacitet. Oplevelsen havde en tilpas kompleksitet, så den i meget høj grad kunne overføres til dagligdagen. Inzpirator får vores bedste anbefaling.

Ældreområde – Randers

På ½ årsdagen for vores sidste dag med Inzpirator, mindes vi det gode forløb. Det kan virkelig mærkes at vi trives, og rent faktisk bruger læringen fra forløbet i praksis i hverdagen. Helt konkret er vores sygefravær faldet fra 28 dage pr medarbejder til 11,8 dage pr medarbejder.

Vores medarbejdere udtrykker stor glæde for deres arbejdsplads, ydermere gør det mig som leder stolt at de anbefaler vores arbejdsplads til andre.

Trine Børgesen J

Troels Bøgh Nielsen

Troels Bøgh Nielsen brænder for læreprocesser og at se mennesker trives. Troels er uddannet Kaospilot og har siden dygtiggjort sig ift. processer og forståelsen heraf, samt i design af læreprocesser – såvel i teams som individuelt. Læringen opstår når der skabes mening hos den enkelte, koncepter formes og forstås, færdigheder tilegnes og forbedres, og anvendelsen af det tillærte føres ud i livet. I sin tilgang i arbejdet er Troels anerkendende og tillidsfuld, men også undrende, spørgende og udfordrende. Tidligere har Troels designet og afviklet processer for biblioteker, uddannelsesinstitutioner, NGO’er, mm.

FiberVisions a/s

Vil blot nævne hvor fantastisk glade vi har været for dette forløb i logistik. Jeg har fået mange uopfordrede ekstra positive tilkendegivelser her efter afslutningen og jeg føler mig overbevist om at vi kommer i mål med det vi har sat os for.

Gitte Fredenhardt